Přepravní a obchodní podmínky

Tyto podmínky platí při zprostředkování přepravy nebo služeb ze stránky taxi-letiste.cz - Zprostředkovatel a Zákazník souhlasí s těmito podmínkami.

Zprostředkovatel: MV - SERVIS v.o.s., IČ:28878515,Praha 7, Nad Královskou oborou 203/23

(dále jen zprostředkovatel)

Zákazník: firma nebo osoba, která uskutečnila objednávku telefonicky nebo online

(dále jen zákazník)

Objednávky

Objednávku lze uskutečnit online přes naše stránky taxi-letiste.cz, emailem nebo telefonicky na čísle +420 770 778 688. Objednávky přijímáme několik hodin předem, pokud nám to dovolí kapacita, tak lze objednat vůz ihned, toto však nelze uskutečnit online objednávkou, ale pouze telefonicky. V objednávce musí být vždy uvedeny, že jsou přepravovány děti, aby bylo možné připravit dětské autosedačky. Cestuje-li zákazník s nadměrnými zavazadly, musí toto dát do poznámky v objednávce.

- Online objednávka – po výběru adresy vyzvednutí a adresy cíle se automaticky zákazníkovi vygeneruje vzdálenost, čas jízdy a cena za určitý typ vozu. Po výběru vozu a ceny, zákazník vyplní osobní údaje, datum vyzvednutí, čas vyzvednutí a detaily k objednávce a objednávku odešle, kopie objednávky přijde zákazníkovi na email. Dispečer objednávku zkontroluje a do 60 minut potvrdí objednávku i cenu, která je už konečná a závazná pro obě strany. V případě dražší nebo složitější objednávky bude dispečer kontaktovat zákazníka telefonicky.

- Objednávka emailem – objednávku lze uskutečnit i emailem, musí obsahovat všechny potřebné informace o přepravě a dispečer s Vámi poté dohodne cenu a další podrobnosti.

- Telefonická objednávka – objednávku telefonicky lze uskutečnit mezi 8-22 hodinou, dispečer s Vámi vše zkonzultuje a potvrdí objednávku a cenu.

Změna objednávky – objednávku lze změnit, pokud už není vůz na cestě k Vám, doporučujeme aspoň pár hodin předem a to telefonicky.

Storno objednávky – objednávka z Prahy nebo po Praze lze zdarma zrušit nejdéle 60 minut před jízdou. Pokud je adresa vyzvednutí mimo Prahu, tak lze zrušit objednávku nejméně 24 hodin před jízdou. V opačném případě budeme požadovat po zákazníkovi úhradu celé částky za objednávku.

Přistavení vozu

V den uskutečnění přepravy zákazník obdrží SMS zprávu s telefonním číslem na řidiče, který zákazníka poveze. Pokud zákazníka vyzvedává řidič na letišti, tak řidič čeká v příletové hale terminálu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Nebude-li řidič v příletové hale terminálu přítomen, což se může stát problematikou parkování na letišti, zákazník čeká na řidiče v hale. Pokud toto trvá déle než 15 minut, má zákazník možnost zavolat přímo řidiči, nebo dispečink. Zákazník, který se setká s problémem na letišti (ztracená zavazadla a podobně), zavolá toto řidiči, aby neodjel. Zákazník je povinen nastoupit jízdu v čase, který vyplnil v objednávce, pokud mu to dovolí okolnosti, v opačném případě kontaktuje řidiče.

Pokud nedojde k přistavení vozu

Ať už se zprostředkovatel nebo dopravce snaží dělat vše pro to, aby se nestalo, že nedodržíme čas přistavení vozů, tak i toto se může stát díky špatnému počasí, poruše vozidla atd. Zprostředkovatel nebo řidič je povinen toto zákazníkovi oznámit telefonicky. Zákazníkovi nevzniká žádná náhrada škody, pokud bude mít vůz zpoždění do 15 minut, avšak musí být zákazník kontaktován. Jestli vůz nepřijede vůbec, má zákazník právo zrušit objednávku a zajistit si jiný vůz, v tomto případě zprostředkovatel uhradí rozdíl v ceně, která byla v objednávce a účtence od jiného přepravce, nejvýše však do částky 1000 Kč.

Přeprava

Přeprava z adresy vyzvednutí do cílové adresy je určována řidičem. Řidič je vždy povinen dodržovat předpisy a jízdu přizpůsobit podmínkám. Zákazník je povinen se chovat tak, aby neohrozil jízdu a aby nedošlo k poškození nebo znečištění vozu. Po zákazníkovi může být požadována náhrada škody za způsobenou škodu. Zákazník má právo si stěžovat na řidiče a to zprostředkovatel prošetří a nabídne zákazníkovi kompenzaci.

Cena

Cena je vždy určena předem a je konečná, pokud plní detaily objednávky. Konečnou cenu určuje dispečer v potvrzení objednávky emailem nebo telefonicky. Pokud dojde ke změně objednávky zákazníkem při přepravě, má řidič nebo zprostředkovatel právo toto naúčtovat zákazníkovi a to v poměru ceny objednávky nebo podle ceníku zprostředkovatele. Toto je vždy domluveno předem.

Smlouva o přepravě

Před uskutečněním přepravy je mezi zákazníkem a zprostředkovatelem písemně uzavřena smlouva o přepravě podle vyhlášky hlavního města Prahy.

Platby za přepravu

Hotově – za přepravu lze zaplatit přímo řidiči oproti vystavené účtence, lze platit v těchto měnách CZK, EUR, USD, GBP, ostatní měny po dohodě s řidičem. Pokud je adresa vyzvednutí mimo Prahu, tak je požadována záloha předem ve výši 50% částky za přepravu.

Platba převodem – převodem lze uskutečnit veškeré platby za přepravu, částka však musí být na náš účet připsána nejpozději v den přepravy.

Platba kartou – v některých našich vozech lze zaplatit kartou, pokud však přijede vůz, který nemá online terminál na přijímání platebních karet, je nutnost uhradit cenu za přepravu v hotovosti.

Platba na fakturu – tuto možnost nabízíme stálým a významným zákazníkům

Tyto přepravní a obchodní podmínky platí od 20.10.2013

  • +420 770 778 688
  • Po-Ne 8:00 - 22:00

Proč s námi

Pevná cena

Žádná nástupní sazba

Žádné příplatky

Zkušení řidiči

Jezdíme ve dne v noci

 Mapa letiště

Online odlety letiště Praha

Online přílety letiště Praha

Terminál 1

Odlety a přílety pro tyto země:

Velká Británie, Irsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Rusko a všechny státy mimo EU

Terminál 2

Odlety a přílety pro tyto země:

Belgie,Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko

Objednat taxi můžete online přes naše stránky, nebo nám můžete zavolat na telefon 770 778 688
Cenu taxi zjistíte zadaním Vaší adresy do formuláře, kde se Vám následně zobrazí cena pro různé typy přepravy.
Pokud cestujete s dětmi, tak ve formuláři objednávky uveďte, že požadujete dětskou autosedačku a my Vám ji připravíme.
Stálých zákazníků si vážíme a máme pro ně výhody.
Nejlevnější cenu taxi získáte výběrem levného vozu v objednávce.